• บจก. แอด ออน ยินดีให้การรับประกันความเสียหายในผลิตภัณฑ์ ที่อยู่เงื่อนไขเวลาการรับประกัน ดังนี้ 
  (ระยะเวลารับประกันสินค้าปรากฎอยู่ในสติ๊กเกอร์ ที่ติดอยู่กับสินค้า)
  – ในกรณีการชำรุดเกิดจากการขนส่งบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ให้ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งค่าแรง ค่าบริการ ค่าขนส่ง และค่าอะไหล่
  – บริษัทฯ มีสินค้าสำรองให้ใช้ในกรณีสินค้าส่งซ่อม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วันหากลูกค้าต้องการ
  – ชิ้นส่วนที่ชำรุดจะซ่อมแซมให้ ภายในระยะเวลา 3 วัน หรือตามระยะเวลาที่ตกลงไว้เมื่อส่งซ่อม
  – บริษัทสามารถทำการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงชิ้นส่วนอื่น ที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ตามดุลพินิจ โดยชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะถือเป็นทรัพย์สินของ บจก. แอด ออน
 • บจก. แอด ออน จะไม่รับประกันความเสียหายในผลิตภัณฑ์ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  – ในกรณีที่ชำรุด เสียหาย อันเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หรือการใช้งานไม่ถูกต้อง ขาดความระมัดระวัง การใช้งานผิดประเภท ใช้งานกลางแจ้งหรือตัดต่ออุปกรณ์ใด ๆ ให้ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือความประมาทละเลย ไม่ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมสินค้า
  – ไม่รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง (จำพวกหลอดไฟ) หลังจากการสาธิตและส่งมอบสินค้าแล้ว
 • หากการซ่อมไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้
  – ค่าแรง : ฟรี
  – ค่าอะไหล่ : คิดตามจริง
  – ค่ารับ-ส่งสินค้า : 1,000 บาท/ครั้ง (ถ้ามี) บริษัทจะไม่คิด 1,000 บาท หากลูกค้านำสินค้ามาส่ง และรับกลับด้วยตนเอง

บริษัท แอด ออน จำกัด
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้าติดต่อเรา 

การรับประกันแยกตามประเภทสินค้า

ประเภทสินค้า สินค้า ระยะเวลารับประกัน
อุปกรณ์เสริม Ezy Brochure Holder Lifetime
  Hard Caes ทรงเหลี่ยม Lifetime
Backwall Backwall ทุกรุ่น และชุดขยายขนาด Lifetime
Banner & Roll up Ezy Change Roll Up ทุกขนาด Lifetime
  Instant Backdrop ทุกขนาด Lifetime
  I-Stand ทุกขนาด Lifetime
  Roll Up Cool ทุกแบบ Lifetime
  Mini Spider Lifetime
  Spider ทุกขนาด Lifetime
  X – Banner ทุกขนาด Lifetime
Express Exhibition EP-BD* Lifetime
  EP-BD* Lifetime
Booth Pop Up S รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Counter Pop Up รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Display Box Display Box ทุกร่น Lifetime
Display Counter Display Counter ทุกร่น Lifetime
Exhibition Stand Exhibition Stand ทุกร่น Lifetime
Fleximax Counter Fleximax Counter ทุกร่น Lifetime
MOZART MOZART ทุกร่น Lifetime
Mini Pop Up รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Mini Pop Up S รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Pop Up รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Pop Up S รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Pop Up Free From รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Pop Up พร้อม ชั้นวาง รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Pop Up Table & Pop Up Chair รุ่น Elite Lifetime
  รุ่น Standard 2 ปี
Pop Up Tower รุ่น Elite Lifetime
PR Counter PR Counter ทุกรุ่น Lifetime
PR Counter with Option PR Counter with Option ทุกรุ่น Lifetime
ทาวเวอร์ Tower ทุกรุ่น Lifetime
China (Premium Grade) Rambo Roll up Lifetime

การรับประกัน EVO

​ • โครงและกระเป๋า รับประกัน​ 1 ปี​ เฉพาะความบกพร่อง​จากการผลิตซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่
*** ไม่รับประกัน ​ความเสียหาย​จากการใช้งานผิดประเภท​ จากความผิดพลาด​ของผู้ใช้​ หรือความเสียหาย​จากอุบัติเหตุ​

• งานพิมพ์​ผ้า รับประกัน​ 1 ปี จากข้อบกพร่องในการผลิต​ บกพร่องในการเย็บ​ เช่นผ้าขาดตรงรอยเย็บ​ ซิบแตก
*** ไม่รับประกันการฉีกขาดจากการโดนเจาะ​ โดนเกี่ยวหรือโดนบาด​

• รับประกันสีไม่ซีดจาง​ 1 ปี ​(ห้ามโดนแดด)​
*** ไม่รับประกัน​การใช้งานกลางแจ้ง หรือในที่มีลม

• รับประกัน​ตัวปุ่มกดข้อต่อไม่หลุดหาย​ 1 ปี​ ให้ใหม่ฟรี

ในกรณีความเสียหาย​ไม่อยู่​ในเงื่อนไข​การรับประกัน​ หรือ​ สินค้าหมดอายุการรับประกัน​ คิดค่าอะไหล่ในการซ่อม​ ส่วนค่าบริการและจัดส่งฟรี