On-site VIP Service

พื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง

ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสูงสุด ไร้ปัญหาจุกจิกกวนใจ
สามารถใช้สินค้าได้อย่างยาวนาน และได้รับความคุ้มค่าสูงสุด
ด้วยบริกาแบบครอบคลุม A-Z  ดังต่อไปนี้จากบริษัท แอด ออน จำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการก่อนการขาย

Sales Consultant

บริการให้คำปรึกษา และ นำสินค้าจริงไปให้ดูถึงสถานที่ลูกค้า

3D Design

บริการขึ้นแบบ 3D ให้ลูกค้าพิจารณาแบบ ก่อนตัดสินใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการระหว่างการผลิต

Artwork Validation

บริการตรวจสอบอาร์ตเวิร์ค
1.พิสูจน์อักษร 2.ความคมชัด 3.ขนาดของงาน

Color Matching

บริการ Match สีงานพิมพ์
ให้ตรงกับสีที่ลูกค้าต้องการจากวัสดุจริง

Color Proofing

บริการพิมพ์ปรู๊ฟสีงานพิมพ์บนวัสดุจริง
ให้ลูกค้าตรวจสอบสีจริง

Reprint Pick Up

บริการรับโครงของลูกค้ามาวัดขนาด
เพื่อพิมพ์งาน Reprint โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

Delivery

บริการส่งงาน พร้อมสอนการติดตั้ง การใช้งาน
และ วิธีเก็บรักษาอย่างถูกต้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการหลังการขาย

Service

บริการตรวจสอบสินค้า ซ่อมบำรุง แก้ปัญหารับสินค้าซ่อม
และ ส่งคืนถึงสถานที่ลูกค้าแบบไม่มีค่าบริการตลอดอายุการใช้งาน
เฉพาะใน กรุงเทพฯ และปริมลฑณ
(ต่างจังหวัดส่งมอบสินค้าโดยบริษัทขนส่ง)

Installation and demolition

บริการติดตั้ง รื้อถอนบูธ ตลอดอายุการใช้งาน
(มีค่าบริการตามขนาดบูธ)

On-site VIP Service

พื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง

ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสูงสุด ไร้ปัญหาจุกจิกกวนใจ
สามารถใช้สินค้าได้อย่างยาวนาน และได้รับความคุ้มค่าสูงสุด
ด้วยบริกาแบบครอบคลุม A-Z  ดังต่อไปนี้จากบริษัท แอด ออน จำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการก่อนการขาย

Sales Consultant

บริการให้คำปรึกษา และ นำสินค้าจริงไปให้ดูถึงสถานที่ลูกค้า

3D Design

บริการขึ้นแบบ 3D ให้ลูกค้าพิจารณาแบบ ก่อนตัดสินใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการระหว่างการผลิต

Artwork Validation

บริการตรวจสอบอาร์ตเวิร์ค
1.พิสูจน์อักษร 2.ความคมชัด 3.ขนาดของงาน

Color Matching

บริการ Match สีงานพิมพ์
ให้ตรงกับสีที่ลูกค้าต้องการจากวัสดุจริง

Color Proofing

บริการพิมพ์ปรู๊ฟสีงานพิมพ์บนวัสดุจริง
ให้ลูกค้าตรวจสอบสีจริง

Reprint Pick Up

บริการรับโครงของลูกค้ามาวัดขนาด
เพื่อพิมพ์งาน Reprint โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

Delivery

บริการส่งงาน พร้อมสอนการติดตั้ง การใช้งาน
และ วิธีเก็บรักษาอย่างถูกต้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการหลังการขาย

Service

บริการตรวจสอบสินค้า ซ่อมบำรุง แก้ปัญหารับสินค้าซ่อม
และ ส่งคืนถึงสถานที่ลูกค้าแบบไม่มีค่าบริการตลอดอายุการใช้งาน
เฉพาะใน กรุงเทพฯ และปริมลฑณ
(ต่างจังหวัดส่งมอบสินค้าโดยบริษัทขนส่ง)

Installation and demolition

บริการติดตั้ง รื้อถอนบูธ ตลอดอายุการใช้งาน
(มีค่าบริการตามขนาดบูธ)

On-site VIP Service

พื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง

ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสูงสุด ไร้ปัญหาจุกจิกกวนใจ
ใช้สินค้าได้อย่างยาวนาน และได้รับความคุ้มค่าสูงสุด
ด้วยบริกาแบบครอบคลุม A-Z  ดังต่อไปนี้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการก่อนการขาย

Sales Consultant

บริการให้คำปรึกษา และ นำสินค้าจริงไปให้ดูถึงสถานที่ลูกค้า

3D Design

บริการขึ้นแบบ 3D ให้ลูกค้าพิจารณาแบบ ก่อนตัดสินใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการระหว่างการผลิต

Artwork Validation

บริการตรวจสอบอาร์ตเวิร์ค
1.พิสูจน์อักษร 2.ความคมชัด 3.ขนาดของงาน

Color Matching

บริการ Match สีงานพิมพ์
ให้ตรงกับสีที่ลูกค้าต้องการจากวัสดุจริง

Color Proofing

บริการพิมพ์ปรู๊ฟสีงานพิมพ์บนวัสดุจริง
ให้ลูกค้าตรวจสอบสีจริง

Reprint Pick Up

บริการรับโครงของลูกค้ามาวัดขนาด
เพื่อพิมพ์งาน Reprint โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

Delivery

บริการส่งงาน พร้อมสอนการติดตั้ง การใช้งาน
และ วิธีเก็บรักษาอย่างถูกต้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการหลังการขาย

Service

บริการตรวจสอบสินค้า ซ่อมบำรุง แก้ปัญหารับสินค้าซ่อม
และ ส่งคืนถึงสถานที่ลูกค้าแบบไม่มีค่าบริการตลอดอายุการใช้งาน
เฉพาะใน กรุงเทพฯ และปริมลฑณ
(ต่างจังหวัดส่งมอบสินค้าโดยบริษัทขนส่ง)

Installation and demolition

บริการติดตั้ง รื้อถอนบูธ ตลอดอายุการใช้งาน
(มีค่าบริการตามขนาดบูธ)