ธงยักษ์ ( GIANT FLAG )

ธงยักษ์ Giant Flag 

-เหมาะสำหรับเป็นธงโปรโมทสินค้า หรือแบรนด์ต่างๆ

-ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบระยะไกล

-จัดงานต่างๆบริเวร Outdoor

-ติดตั้งง่ายขนย้ายสะดวกประหยัดเวลาในการติดตั้ง

thTH