กระเป๋า POP UP

กระเป๋าใส่สินค้าออกบูธ backdrop Pull Frame หรือ Pop up ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับโครงสร้างแบบ KnockDown ที่สามารถ ถอด พับ จัดเก็บใส่กระเป๋าได้อย่างลงตัว ผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพ ระดับอุตสาหกรรม ใช้ผ้าคุณภาพดี ผ่านกระบวนการตัดเย็บด้วยเครื่องจักร

๏ ขนาด ใส่สินค้า รุ่น 
(กว้างxยาวxสูง) cm
•ใส่ภาพ Elite: 40x39x95
•ใส่โครง Elite: 20.5×20.5×86.5
•ใส่บาร์ Elite: 12.5×16.5×82.5
•ใส่ภาพ STD: 39x39x95
•ใส่โครง STD: 20.5×20.5×86.5
•ใส่บาร์ STD: 0.5x25x87
•ใส่ภาพ Smart: 39x39x95
•ใส่โครง Smart: 0.5x40x108
•ใส่บาร์ Smart: ไม่มี
•ใส่ภาพ Max: 40x45x93
•ใส่โครง Max: ไม่มี
•ใส่บาร์ Max: 0.5x25x85

thTH