Fleximax Counter Set 01

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ กรอบอลูมิเนียม ประกอบเป็นรูปแบบโต๊ะเคาน์เตอร์เชื่อมต่อด้วยข้อต่อ Topวางของด้านบน ชั้นวางของด้านใน ผลิตจากไม้ MDF หุ้ม PVCสีเทา กรอบที่แข็งแรงเชื่อมประกอบด้วยเหล็กฉากอย่างหนา สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งใช้งาน และแยกโครงสร้างเพื่อการใช้งานได้มากกว่า 1ชุด โดยมีรูปแบบให้เลือกปรับเปลี่ยนใช้งานในคู่มือติดตั้ง

๏ ขนาด(กว้างxยาวxสูง)
236x132x90 cm

Dimension


 

 

thTH