EP-OP11 (4x6m)

บูธ Knock Down นำมาเชื่อมต่อกันให้เป็นบูธที่ใหญ่ โดดเด่น อลังการ ไม่แพ้บูธก่อสร้าง Booth Express เกิดจากการนำเอาโครงสร้าง Backdrop(Pop up) มาเชื่อมต่อกันให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามขนาดพื้นที่ มีคานเชื่อม เพิ่มชั้นวาง Shelf Backdrop เพิ่มเติมพื้นที่บูธด้วยชุด Counter และ Accessories

๏ ขนาด(ลึกxกว้าง) : 4 x 6 M
๏ ออกแบบ ผลิตรูปแบบพิเศษได้

น้ำหนัก โครง : 119.31  ภาพ : 33.07  กระเป๋า : 39  รวม : 191.38 Kg

๏ มีให้เลือก 2 รุ่น
รุ่น Elite ผลิตภัณฑ์ระดับ High-End
รุ่น Standard ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มาตรฐานประเทศไทย
ราคาโครง งานพิมพ์  297,710 บาท

Dimension


 

 

thTH