ผลิตและการันตีคุณภาพโดย แอด ออน ในราคาสินค้าจีน

• หากท่านเป็นผู้ใช้สินค้า Backdrop POP UP จีน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และได้ประสบปัญหาด้านคุณภาพต่างๆ มากมายจากการใช้สินค้าจีน เช่น ภาพติดตั้งยาก ภาพต่อไม่สนิท ภาพเป็นคลื่นๆ ไม่เรียบตึง ภาพหลุดจากโครง ภาพเด้ง ภาพงอ เป็นต้น ส่งผลให้ท่านอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าในราคาประหยัดvdo-smart

POP UP SMART FB-1

• วันนี้ แอด ออน ได้ผลิต POP UP รุ่น SMART เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านโดยเฉพาะ และ POP UP SMART ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของ POP UP รุ่น HI-END ที่ช่วยให้ภาพติดกันแบบแนบชิดสนิท แผ่นภาพเรียบตึง ไม่เด้งไม่งอ มีความสวยงาม ติดตั้งง่ายดาย แต่คุณสมบัติบางส่วนในรุ่น HI-END ที่ไม่จำเป็นต้องมีได้ถูกตัดออกไปเพื่อให้ได้สินค้าที่ยังคงคุณภาพในราคาประหยัด

• เราจัดโปรโมชั่น POP UP รุ่น SMART มาจำหน่ายในราคาสินค้าจีนเพียง 9,900 บาท* รวมงานพิมพ์ และเรากล้ารับประกันว่า ทุกชิ้นส่วนใน POP UP รุ่น SMART มีคุณภาพดีกว่าสินค้าจีนและมีงานพิมพ์ที่สีสันสวยงามกว่างานพิมพ์ตามท้องตลาด ซึ่งท่านจะต้องพึงพอใจกับคุณภาพและความสวยงามของงานที่ท่านได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจีน อย่างแน่นอน


Pop up Smart18Pop up Smart14
Pop up Smart23
Pop up Smart16
Pop up Smart24
Pop up Smart6
Pop up Smart20
Pop up Smart10Pop up Smart8 Pop up Smart9
Pop up Smart22

vdo-smart

สนใจสินค้า POP UP รุ่น SMART ติดต่อฝ่ายขาย คลิ๊ก

หรือ LINE ID : @ADON

 

Dimension


 

 

 

 

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนัก Pop up Smart 3×3 หน้าตรง/หน้าโค้ง
แบบภาพ 1หน้า โครง : 8.58 ภาพ : 8.6 กระเป๋า : 7.7 รวม : 24.88 Kg

น้ำหนัก Pop up Smart 3×4 หน้าตรง/หน้าโค้ง
แบบภาพ 1หน้า โครง : 8.58 ภาพ : 10.4 กระเป๋า : 8.2 รวม : 27.18 Kg

ระยะเวลาในการรับประกัน Pop Up รุ่น Smart

 • สินค้า Pop Up รุ่น Smart มีการรับประกัน 6 เดือน ทั้งโครงสร้างและงานพิมพ์
 • สินค้า Pop Up รุ่น Smart ไม่ใช่สินค้า Full Service เนื่องจากเป็นสินค้า Promotion โดยมีเงื่อนการรับประกันสินค้า ดังนี้

นโยบายการรับประกันสินค้า (Warranty Policy)

 • บจก. แอด ออน ยินดีให้การรับประกันความเสียหายในผลิตภัณฑ์ ที่อยู่เงื่อนไขเวลาการรับประกัน ดังนี้ (ระยะเวลารับประกันสินค้าปรากฎอยู่ในสติ๊กเกอร์ ที่ติดอยู่กับสินค้า)
  – ในกรณีการชำรุดเกิดจากการขนส่งบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ให้ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งค่าแรง ค่าบริการ ค่าขนส่ง และค่าอะไหล่
  – ชิ้นส่วนที่ชำรุดจะซ่อมแซมให้ ภายในระยะเวลา 3 วัน หรือตามระยะเวลาที่ตกลงไว้เมื่อส่งซ่อม
  – บริษัทสามารถทำการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงชิ้นส่วนอื่น ที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ตามดุลพินิจ โดยชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะถือเป็นทรัพย์สินของ บจก. แอด ออน
 • บจก. แอด ออน จะไม่รับประกันความเสียหายในผลิตภัณฑ์ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  – ในกรณีที่ชำรุด เสียหาย อันเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หรือการใช้งานไม่ถูกต้อง ขาดความระมัดระวัง การใช้งานผิดประเภท ใช้งานกลางแจ้งหรือตัดต่ออุปกรณ์ใด ๆ ให้ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือความประมาทละเลย ไม่ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมสินค้า
  – ไม่รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง (จำพวกหลอดไฟ) หลังจากการสาธิตและส่งมอบสินค้าแล้ว
 • หากการซ่อมไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้
  – ค่าแรง : ฟรี
  – ค่าอะไหล่ : คิดตามจริง
  – ค่ารับ-ส่งสินค้า : 1,500 บาท/ครั้ง/เที่ยว (ถ้ามี) บริษัทจะไม่คิด 1,500 บาท หากลูกค้านำสินค้ามาส่ง และรับกลับด้วยตนเอง