Poster Stand

*** ป้ายบอร์ดแบบมีขาตั้ง เหมาะสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนโปรโมชั่นสินค้าบ่อยๆ หรือการนำเสนอข้อมูลแบบกระชับจบในบบอร์ดเดียว ตัวบอร์ดสามารถถอดปลี่ยนภาพกราฟิกได้ ด้วยวิธีการแบบง่ายๆ ติดตั้งใช้งานง่าย ดูโดดเด่น สวยงาม หรูหรา

thTH