แบ็คดรอป งานพิมพ์ด้วยผ้า

Extreme Backdrop (Fabric)

Pop Up Plus (Fabric)

Pop Up Magic (Fabric)

Evo Tube Backdrop (Fabric)

Instant Backdrop (Fabric)

Expo Wall (Fabric)