ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามข้อมูลสินค้าได้ตามช่องทางต่อไปนี้
Line Official ID : @adon
Facebook : www.facebook.com/adonltd
Phone >> คลิ๊ก
E-mail >> คลิ๊ก
Contact us >> คลิ๊ก
• ชื่อ - นามสกุล ของลูกค้า
• ชื่อบริษัท
• เบอร์โทรศัพท์
• E-mail
• สินค้าที่ลูกค้าต้องการ/รุ่น/ขนาด/จำนวน
• วันที่ต้องการใช้งาน

**ลูกค้าสามารถ Download ขนาดงานพิมพ์ (Dimension) ได้จากหน้าแสดงสินค้า มีทั้ง File .PDF และ .AI ตามภาพ
เมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้า Fax หรือ Mail ใบยืนยันการสั่งซื้อกลับมา พร้อมกับต้องแนบข้อมูลเพิ่มเติม คือ
• หนังสือรับรองบริษัท
• เอกสาร ภพ.20 หรือ บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก
• ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
• ที่อยู่ในการจัดส่ง Proof
• ยินยอมข้อตกลงในการชำระเงินค่าสินค้า
• เอกสารการจ่ายเงิน
ลูกค้าใหม่
- ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนสั่งผลิตสินค้า 100% หรือ
- ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนสั่งผลิตสินค้า 50% และส่วนที่เหลืออีก 50% โดย
• รับเงินสด ณ วันส่งสินค้า หรือ
• รับเช็ค ณ วันส่งสินค้า หรือ
• โอนเงินเข้าบัญชี(เงินต้องเข้าบัญชีเรียบร้อย)ก่อนส่งสินค้า

ลูกค้าเก่า
- จะเป็นไปตามเงื่อนไขการวางบิลเดิม หรือ
- รับเงินสดวันส่งสินค้า(ไม่มีมัดจำ) หรือ
- รับเช็ควันส่งสินค้า หรือ
- รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรือ
- เครดิต
**ลูกค้าเก่าที่ขาดการซื้อขายเกิน 1 ปี ต้องดำเนินเรื่องขอเครดิตใหม่


การโอนเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร

บริษัท แอดออน จำกัด
เลขที่บัญชี 100-2-54135-8
ธ.กสิกรไทย สำนักงานลาดพร้าว 99
บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ควิกไซน์ จำกัด
เลขที่บัญชี 100-2-65918-9
ธ.กสิกรไทย สำนักงานลาดพร้าว 99
บัญชีออมทรัพย์
กรณีที่ลูกค้าออกแบบไฟล์งาน (Artwork) เอง
- ลูกค้าต้องศึกษา คู่มือ การจัดทำไฟล์งาน Download คลิ๊ก
- ลูกค้าต้อง Download ขนาดงานพิมพ์ (Dimension) และวิธีจัดทำไฟล์งาน (Artwork) จากหน้าแสดงสินค้า มีทั้ง File .PDF และ .AI ตามภาพ หรือ

- ลูกค้าติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอให้ส่ง ขนาดงานพิมพ์ (Dimension) และวิธีจัดทำไฟล์งาน (Artwork) ให้ทาง E-mail

กรณีที่ลูกค้าให้บริษัทออกแบบไฟล์งาน (Artwork)
- ลูกค้าติดต่อฝ่ายขายเพื่อแจ้งความประสงค์ที่ลูกค้าให้บริษัทออกแบบไฟล์งาน (Artwork)
- ฝ่ายขายจะบรีฟข้อมูลงานออกแบบจากลูกค้า
- ลูกค้าต้องส่งข้อมูลการออกแบบ ให้แก่ฝ่ายขายหรือฝ่ายกราฟิก เช่น
• Logo ขนาดใหญ่(ไฟล์ต้นฉบับ)
• ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือ โทนสี
• ข้อบังคับอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ จะแตกต่างกันตามชนิดของสินค้า
• Proof ที่ส่งให้ลูกค้า ทางบริษัทจะพิมพ์ให้ 2 ชุด ซึ่งจะมีการพิมพ์ค่าสีแบบ Original จะเป็นแบบ 0% หรือแบบ A ซึ่งจะเป็นสีต้นฉบับของลูกค้าและพิมพ์ค่าสีแบบ 10% หรือแบบ B ซึ่งจะเพิ่มความเข้มของสีให้ลูกค้า
• แมสเซนเจอร์จะนำ Proof ไปส่งให้ลูกค้า แล้วจะโทรกลับมาแจ้งทางฝ่ายกราฟฟิกว่า Proof ถึงแล้ว
• ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของอาร์ตเวิร์ค ค่าสี และ องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียด
• ประมาณ 20 นาที ฝ่ายกราฟิกจะโทรสอบถามลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายืนยัน ค่าสี แบบ และความถูกต้องของ Artwork
- หาก Artwork ไม่มีการแก้ไขและถูกต้อง ลูกค้าต้องยืนยันกลับมาทางอีเมลล์ของฝ่ายกราฟิก หรือ ID ไลน์ ซึ่งอยู่บนหัว Proof ที่ส่งไปให้ลูกค้า ตามรูป


- หากมีการแก้ไข Artwork ลูกค้าต้องชี้แจงในจุดที่ต้องการแก้ไขอย่างละเอียดแก่ฝ่ายกราฟิกให้ชัดเจน ทางบริษัทจะพิมพ์ Proof , Match สี และแก้ไขให้ลูกค้าจนพอใจ แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง

• เมื่อลูกค้ายืนยันแบบ ค่าสี กลับมาให้แล้ว เท่ากับว่าลูกค้าได้ตรวจสอบทุกอย่างแล้ว ทางฝ่ายกราฟิกจะนำหลักฐานการยืนยัน Proof แนบกับใบสั่งซื้อ เพื่อไปให้ฝ่ายผลิตดำเนินการต่อ
• หากมีการแก้ไขหลังจากที่ได้ผลิตงานจริง ตามที่ลูกค้าสรุป Proof แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายการพิมพ์งานใหม่ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่ลูกค้ายืนยันตามแบบที่ส่ง Proof
• แต่หากงานที่ผลิตออกมาให้ลูกค้า มีข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าได้รับ Proof บริษัทยินดีรับผิดชอบงานที่จะต้องแก้ไขพิมพ์ใหม่
กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อเฉพาะงานโครง
- ระยะเวลาในการผลิตสินค้า 7 วันทำการ นับจากได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ
กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อเฉพาะงานพิมพ์
- ระยะเวลาในการผลิตสินค้า 7 วันทำการ นับจากลูกค้ายืนยัน Proof
กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อโครง+งานพิมพ์
- ระยะเวลาในการผลิตสินค้า 7 วันทำการ นับจากลูกค้ายืนยัน Proof

จัดส่งฟรี!! เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ระยะเวลาในการจัดส่ง 1 วัน
- กรณีที่สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 3,000 บาท บริษัทจะคิดค่าจัดส่งเพิ่ม 400 บาท
- บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทน์-เสาร์ หากนอกเหนือเวลาดังกล่าวบริษัทจะคิดค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม

ต่างจังหวัด
- ขนส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน
- ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-5 วัน
- คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง และน้ำหนักของสินค้า